Mad Make It

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός χρήσης προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και ενημέρωσής σας για προσφορές και νέα προϊόντα.

Για τους σκοπούς εκτέλεσης της παραγγελίας σας και εξασφάλισης της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που βαραίνουν τόσο εσάς όσο και την επιχείρηση μας η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας.

Εάν δεν συναινέσετε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας, τότε εμείς δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε και να υλοποιήσουμε την παραγγελία σας. Για σκοπούς πέραν της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, π.χ. αποστολή ενημερωτικού newsletter για προσφορές κτλ., χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που μας παρέχετε εσείς εθελοντικά για το σκοπό αυτό.

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας

Η επιχείρηση μας εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που μας παρέχετε. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται μόνο στα απολύτως αναγκαία πρόσωπα και στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για την υλοποίηση της παραγγελίας σας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Επεξεργασία δεδομένων και γνωστοποίησή τους σε τρίτους

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων σας είναι η Γενική Διευθύντρια (και ιδιοκτήτρια) της επιχείρισης, κυρία Μαρία Μανέλη, οδός Παπαβασιλείου, Χώρα Νάξου, τηλέφωνο επικοινωνίας 6938528843, e-mail mairy@madmake.it.

Τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα τελούν υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, είναι δε ειδικά επιλεγμένα ώστε να πληρούν αυστηρότατες προϋποθέσεις τεχνικής κατάρτισης, επαγγελματικής εχεμύθειας και προσωπικής ακεραιότητας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμβουλεύεται τακτικά το ειδικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορά τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η επιχείρηση μας δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Δικαίωμα γνώσης

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση:

(α) όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους,

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,

γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικά διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας όλων των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρεί η επιχείρηση μας και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@madmake.it. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να σας απαντήσει εντός 15 ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας.

Αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας, διόρθωση και διαγραφή στοιχείων

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να σας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση του σε περίπτωση απόρριψής των αντιρρήσεών σας κοινοποιείται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να επιβάλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50/10.4.1997) και την υπ’ αριθμ. 122/2001 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β’ 1345/17.10.2001), για να ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμά σας απαιτείται να καταβάλετε ποσό ύψους εξήντα (60) Ευρώ για τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας και ποσό πέντε (5) ευρώ για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Η καταβολή του ποσού αυτού αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης στον υπ’ αριθμ. (IBAN) GR89 0172 7050 0057 0509 2137 726 λογαριασμό της επιχείρησης μας που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό αυτό επιστρέφεται σε εσάς, εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σε αυτήν.